Nomen.at - animals and plants

Dictionary of Common (Vernacular) Names

Search any name in any language, and in any script.


200 definitions found for Pyralidae

Pyralidae belongs to:
Pyraloidea

Pyralidae consists of:
Poliostola
Polopeustis
Polycampsis
Polylophota
Polyocha
Postemmalocera
Potosa
Praecomotia
Praedonula
Praeepischnia
Praekatja
Praerhinaphe
Praesaluria
Prasinoxena
Pretoria
Pristarthria
Pristocerella
Proancylosis
Procunea
Procymbopteryx
Promylea
Prophtasia
Prorophora
Proropoca
Prosaris
Prosoeuzophera
Prosthenia
Protasia
Proteinia
Protoetiella
Protomoerbes
Protrichia
Psammotis
Psara
Psectrodes
Pseudacrobasis
Pseudarenipses
Pseudasopia
Pseudocabima
Pseudocabotia
Pseudocadra
Pseudoceroprepes
Pseudodavara
Pseudodivona
Pseudogetulia
Pseudographis
Pseudomegasis
Pseudophycita
Pseudopiesmopoda
Psoropristia
Psorosa
Psorosana
Psorosina
Psorosodes
Psorozophera
Pterothrixidia
Ptyobathra
Ptyomaxia
Ptyonocera
Pyla
Pylamorpha
Pyralestes
Pyralinae
Pyralis
Pyralites
Pyralosis
Pyrauge
Pyrausta
Pyraustodes
Quadraforma
Quadrischistis
Quasiexuperius
Quasipuer
Quasisalebria
Rabiria
Ragonotia
Rambutaneia
Ramosignathos
Ramphidium
Rampylla
Raphimetopus
Ratasa
Repetekiodes
Replicia
Restidia
Reynosa
Rhagea
Rhectophlebia
Rhinaphe
Rhinaphena
Rhinogradentia
Rhodocantha
Rhodochrysa
Rhodophaea
Rhynchephestia
Rhynchetera
Rhynchopaschia
Rhynchopselaphus
Rhynchopygia
Rhynchotosale
Ribua
Rioja
Roeseliodes
Rostripalpus
Rostrolaetilia
Rotrudosoma
Rucuma
Rufalda
Rumatha
Rupela
Saborma
Sabormania
Sacada
Sacculocornutia
Salagia
Salebria
Salebriacus
Salebriaria
Salebriodes
Salebriopsis
Salinaria
Salobrena
Saluria
Samaria
Samcova
Samea
Sandrabatis
Sanguesa
Sarasota
Sarata
Sarcistis
Sardzea
Sathria
Satole
Sceliodes
Scenedra
Scenidiopis
Schendobius
Schistoneura
Schistotheca
Schoenobius
Schoutedenidea
Sciota
Sclerobia
Sclerobiodes
Sclerocona
Scoparia
Scorylus
Scythrophanes
Seeboldia
Sefidia
Selagia
Selagiaforma
Selga
Sematoneura
Semnia
Sempronia
Sengania
Serrulacera
Setomigma
Shafferiessa
Shebania
Shirazia
Siboga
Sindris
Sineudonia
Singhalia
Sitochroa
Sosipatra
Sparactica
Spatulipalpia
Spectrobates
Spectrotrota
Speiroceras
Sphinctocera
Sporophyla
Spurilaetilia
Stanempista
Statia
Staudingeria
Stemmatophora
Stenachroia
Steneromene
Stenopaschia
Stereobela
Stericta
Sthenobaea
Stomoclista
Strephomescinia
Streptopalpia
Stylobasis
Stylopalpia
Styphlorachis
Succadana
Sudania
Sudaniola
Sultania
Sybrida
Symphonistis

Search Pyralidae in Google | Google-Images | Wikipedia