Nomen.at - animals and plants

Dictionary of Common (Vernacular) Names

Search any name in any language, and in any script.


200 definitions found for Tettigoniidae

Tettigoniidae belongs to:
Ensifera
Tettigonioidea

Tettigoniidae consists of:
Abrodiaeta
Acanthacara
Acantheremus
Acanthodiphrus
Acanthodis
Acanthoplus
Acanthoprion
Acanthoproctus
Acanthorhinischia
Acauloplacella
Acauloplax
Acheta
Acilacris
Acosmetura
Acrephyllum
Acridoxena
Acridoxeninae
Acripeza
Acrodectes
Acrodonta
Acrometopa
Acrophyllum
Acropsis
Acyrtaspis
Adapantopsis
Adapantus
Adeclus
Adenes
Aegimia
Aemasia
Aerotegmina
Aethiomerus
Afghanoptera
Africariola
Afroconema
Afrodrymadusa
Afromeconema
Afromecopoda
Afrophisis
Aganacris
Agaurella
Agennis
Aglaothorax
Agnapha
Agraecia
Albertisiella
Alectoria
Alfredectes
Alison
Alloducetia
Allomenus
Alloschema
Alloteratura
Alogopteron
Alphopteryx
Amacroxiphus
Amblycorypha
Amblylakis
Amiltonia
Ammoxenulus
Amphiestris
Amytta
Amyttacta
Amyttella
Amyttopsis
Amyttosa
Anabrus
Anadolua
Anadrymadusa
Anallomes
Anapolisia
Anarytropteris
Anatlanticus
Anaulacomera
Anchiptolis
Anchispora
Ancistrocercus
Ancistrura
Ancylecha
Andreiniimon
Anelytra
Anepisceptus
Anepitacta
Angara
Aniarella
Anisophya
Anisoptera
Anisotochra
Anoedopoda
Anommatoptera
Anonconotus
Anonistus
Antaxius
Anterastes
Anthophiloptera
Anthracites
Anthracopsis
Antillophyllum
Antipodectes
Apereisis
Aphidnia
Apholidoptera
Aphractus
Aphroptera
Apoballa
Apocerycta
Apoecides
Apolinaria
Apote
Aprion
Aprosphylus
Apteropedetes
Apteroscirtus
Apteroteleutias
Arachnitus
Arachnoscelis
Aracuincola
Arantia
Arethaea
Ariagona
Arnobia
Aroegas
Arota
Arrhenotettix
Artvinia
Arytropteris
Asbolomma
Asiophlugis
Aspidonotus
Aspidopygia
Astathomima
Asymmetricercus
Ateloplus
Atlanticus
Atlasacris
Atopana
Aulocrania
Austrodectes
Austrodontura
Austrophlugis
Austrosaga
Austrosaginae
Austrosalomona
Axylus
Azamia
Baetica
Balboana
Baliophyllum
Balneum
Banza
Barbitistes
Baryprostha
Batodromeus
Beierella
Beiericolya
Belocephalus
Bentius
Bergiola
Bertoniella
Bienkoxenus
Biproctis
Biroa
Bispinolakis
Bliastes
Bliastonotideus
Bliastonotus
Bolivariola
Bolua
Bongeia
Borinquenula
Camposiella
Canariola
Capnobotes
Capnoptera
Caribophyllum
Carliella
Carliphisis
Casigneta
Catoptropteryx
Caulopsis
Cecentromenus
Cecidophagula
Cedarbergeniana
Celidophylla
Centrocephalus
Centrofera
Centrophorus
Cephalophlugis
Ceraeocercus
Ceraia
Ceraiaella
Ceratopompa
Cerberodon
Ceresia
Cestromoecha
Cestrophorus
Championica
Chandozhinskia

Search Tettigoniidae in Google | Google-Images | Wikipedia